Mẫu giấy ủy quyền file Word mới, phổ biến nhất hiện nay

| |

Khi bạn muốn chuyển nhượng nội dung công việc có tính bảo mật cao, chuyển nhượng tài sản có giá trị như tiền, căn hộ, ô tô, xe máy… cho người khác bạn phải sử dụng đến giấy ủy quyền. Bài viết này sẽ chia sẻ với các bạn các thông tin cơ bản về giấy ủy quyền, link tải mẫu giấy ủy quyền chuẩn nhất, được sử dụng phổ biến hiện nay. 

Link tải mẫu giấy ủy quyền

Dành cho cá nhân:

Thường được sử dụng để ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định trong nội dung của giấy ủy quyền.

Mẫu số 1: 

Mẫu số 2: 

Dành cho doanh nghiệp:

Khi cần phân công cho cá nhân, tổ chức thay mặt mình thực hiện một công việc nào đó thì doanh nghiệp thường sử dụng mẫu Giấy ủy quyền công ty, doanh nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho người được ủy quyền thực hiện công việc được ủy quyền.

Mẫu số 1: 

Mẫu số 2: 

Mẫu số 3: 

Giấy ủy quyền là gì?

Giấy ủy quyền là một trong những văn bản pháp lý được sử dụng khá phổ biến tại các cơ quan, doanh nghiệp. Giấy ủy quyền có sự ràng buộc về pháp luật của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

Giấy ủy quyền được sử dụng khi nào?

Giấy ủy quyền được sử dụng khi các công việc quan trọng, có tính bảo mật cao mà cơ quan, doanh nghiệp muốn ủy quyền cho các cá nhân hay tập thể nào đó thực hiện. Bên cạnh đó, mẫu giấy ủy quyền cũng có thể sử dụng giữa các cá nhân với nhau hay thay mặt ban lãnh đạo giải quyết công việc.

Tóm lại, giấy ủy quyền là một hình thức đại diện, ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định một người nào đó (người được ủy quyền) sẽ đại diện họ thực hiện các công việc trong phạm vi quy định tại giấy ủy quyền.

Những điều cần biết về mẫu giấy ủy quyền

Thông tin về giấy ủy quyền liên quan đến pháp lý

Trong pháp luật có quy định người ủy quyền không được viết giấy ủy quyền khi đầu óc không được minh mẫn, và do sức ép của các cơ quan chủ thể khác không tuân theo pháp luật, không có sự thỏa thật cam kết giữa hai bên.

Khi lập giấy ủy quyền thì không cần bên được ủy quyền chấp nhận, người ký giấy ủy quyền là một chủ thể có thể đơn phương, để có hiệu lực cao thì giấy ủy quyền nên được đóng dấu công chứng ở các cơ quan có thẩm quyền như phòng công chứng ở UBND xã, huyện, thị trấn, tỉnh thành, các đơn vị chức danh thuộc quản lý nhà nước bảo hộ cho quyền làm chủ của công dân.

Bên ủy quyền có thể thực hiện hoặc không thực hiện những điều ghi trên giấy. Trong pháp luật giấy ủy quyền chỉ được thừa nhận mà không

Hình thức giấy ủy quyền

Giấy ủy quyền được coi là một hình thức ủy quyền, mà tùy theo hoàn cảnh, có thể là bắt buộc phải có để người được ủy quyền có đủ thẩm quyền đại diện cho người ủy quyền. Đa số các trường hợp được ủy quyền bằng giấy ủy quyền đều đòi hỏi phải được công chứng, chứng thực hoặc có con dấu của pháp nhân (nếu là ủy quyền giữa các cá nhân trong pháp nhân).

Trách nhiệm của người ủy quyền và người được ủy quyền

Giấy ủy quyền là một văn bản pháp lý có tính pháp luật cao. Do đó khi làm giấy ủy quyền, người ủy quyền và người được ủy quyền có trách nhiệm:

– Người ủy quyền:

 • Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để bên được ủy quyền thực hiện công việc.
 • Chịu trách nhiệm về cam kết do bên được ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền.
 • Thanh toán chi phí hợp lý mà bên được ủy quyền đã bỏ ra để thực hiện công việc được ủy quyền; trả thù lao cho bên được ủy quyền, nếu có thỏa thuận về việc trả thù lao.

– Người được ủy quyền:

 • Chỉ được thực hiện các công việc và hưởng các quyền trong phạm vi quy định của giấy ủy quyền.
 • Thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho bên ủy quyền về việc thực hiện công việc đó.
 • Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc ủy quyền.
 • Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện việc ủy quyền.
 • Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền.
 • Giao lại cho bên ủy quyền tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện việc ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.
 • Trong trường hợp người được ủy quyền có hành vi vượt quá phạm vi đó thì phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với phần vượt quá.

Người được ủy quyền có thể thực hiện các công việc được ủy quyền khi nào?

Người được ủy quyền có thể thay mặt ký các văn bản, giấy tờ và giải quyết các công việc là hợp pháp khi:

 • Có một mẫu Giấy ủy quyền do người ủy quyền ký.
 • Giấy ủy quyền ghi rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người được ủy quyền
 • Ghi rõ những nội dung văn bản giấy tờ được ký, các công việc mà người được ủy quyền có thể thay mặt người ủy quyền giải quyết và xử lý.

Những lưu ý cơ bản khi làm giấy ủy quyền

Giấy ủy quyền là một văn bản pháp lý có tính pháp luật cao. Do đó, khi làm giấy ủy quyền, cần lưu ý đến các vấn đề sau:

– Tên của giấy ủy quyền: Ghi rõ ủy quyền về nội dung gì?

– Thời gian ủy quyền: Ghi rõ ngày/tháng/năm

– Bên ủy quyền và bên được ủy cần cần ghi đầy đủ và chính xác các thông tin về:

+ Họ và tên của người ủy quyền, người được ủy quyền

+ Ngày sinh

+ Số CMND (thẻ căn cước)

+ Hộ khẩu thường trú

– Nội dung ủy quyền phải bao gồm:

+ Các thông tin được ủy quyền.

+ Lý do vì sao ủy quyền và nhận ủy quyền.

+ Các giấy tờ, hồ sơ đi kèm sẽ nhận được sau khi thực hiện ủy quyền.

– Cam kết: Thể hiện sự nhất trí giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền, đồng thời gắn với trách nhiệm về các công việc được bàn giao. Trong quá trình thực hiện, nếu hai bên xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn sẽ do hai bên tự giải quyết hoặc theo quy định của pháp luật. Cuối cùng là thời gian (ngày/tháng/năm) viết giấy ủy quyền, đại diện của hai bên ủy quyền và người được ủy quyền ký tên của hai bên đại diện .

Trên đây là những thông tin cơ bản về giấy ủy quyền, chúng tôi hy vọng bài viết sẽ hữu ích, giúp các bạn thuận tiện hơn khi có nhu cầu làm giấy ủy quyền.

Mẫu giấy ủy quyền cá nhân file Word chuẩn, mới nhất hiện nay

Tiếp

Viết một bình luận