Mẫu hợp đồng dịch vụ chuẩn nhất hiện nay

| |

Hợp đồng dịch vụ là loại hợp đồng được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực dịch vụ, là thỏa thuận giữa các bên cung ứng dịch vụ và thuê dịch vụ. Bài viết này, boxkienthuc sẽ chia sẻ với các bạn mẫu hợp đồng dịch vụ file word mới nhất hiện nay, kèm những vấn đề liên quan khi soạn thảo loại hợp đồng này

Tải mẫu hợp đồng dịch vụ file word

Mẫu số 1: 

Mẫu số 2: 

Hợp đồng dịch vụ là gì?

Theo điều 153 Bộ Luật dân sự 2015 thì: “Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên thuê dịch vụ, còn bên thuê dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ”.

Đặc điểm của hợp đồng dịch vụ

– Đối tượng của hợp đồng dịch vụ là công việc có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

– Chủ thể của hợp đồng dịch vụ gồm bên cung ứng dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ.

– Nội dung của hợp đồng dịch vụ bao gồm tổng hợp các điều khoản trong hợp đồng. Trong một hợp đồng dịch vụ, các bên có thể thỏa thuận về: đối tượng, giá dịch vụ, thời hạn hoàn thành dịch vụ, thời hạn thanh toán…

– Bên cung ứng dịch vụ phải thực hiện các hành vi pháp lí nhất định và giao kết quả cho bên thuê dịch vụ.

– Hợp đồng dịch vụ là hợp đồng có đền bù: Bên thuê dịch vụ phải trả tiền công cho bên cung ứng dịch vụ, khi bên cung ứng dịch vụ đã thực hiện công việc và mang lại kết quả như đã thỏa thuận.

– Hợp đồng dịch vụ có thể là hợp đồng song vụ: Cả bên cung ứng dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ đều có quyền và nghĩa vụ của mình, trong đó quyền của bên này tương ứng với nghĩa vụ của bên kia và ngược lại.

– Hợp đồng dịch vụ có thể là hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba: Thông thường, bên thuê dịch vụ là người hưởng lợi khi bên cung ứng dịch vụ đã thực hiện công việc dịch vụ. Tuy nhiên, nhiều trường hợp, người thứ ba là người được hưởng lợi từ việc bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc.

– Hợp đồng dịch vụ có thể là dịch vụ đơn giản, có thể là dịch vụ phức tạp:

+ Trong hợp đồng dịch vụ giản đơn thì chỉ là mối quan hệ trực tiếp giữa bên thuê dịch vụ và bên cung ứng dịch vụ.

+ Trong hợp đồng dịch vụ phức tạp sẽ có hai quan hệ: quan hệ giữa bên thuê dịch vụ và bên cung ứng dịch vụ (gọi là quan hệ bên trong) và quan hệ giữa người làm dịch vụ và người thứ ba (gọi là quan hệ bên ngoài).

Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng dịch vụ

Theo bộ luật dân sự 2015, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng dịch vụ được quy định như sau:

Điều 515. Nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ

– Cung cấp cho bên cung ứng dịch vụ thông tin, tài liệu và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc, nếu có thỏa thuận hoặc việc thực hiện công việc đòi hỏi.

– Trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ theo thỏa thuận.

Điều 516. Quyền của bên sử dụng dịch vụ

– Yêu cầu bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và thỏa thuận khác.

– Trường hợp bên cung ứng dịch vụ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên sử dụng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Điều 517. Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ

– Thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và thỏa thuận khác.

– Không được giao cho người khác thực hiện thay công việc nếu không có sự đồng ý của bên sử dụng dịch vụ.

– Bảo quản và phải giao lại cho bên sử dụng dịch vụ tài liệu và phương tiện được giao sau khi hoàn thành công việc.

– Báo ngay cho bên sử dụng dịch vụ về việc thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không bảo đảm chất lượng để hoàn thành công việc.

– Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong thời gian thực hiện công việc, nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

– Bồi thường thiệt hại cho bên sử dụng dịch vụ, nếu làm mất, hư hỏng tài liệu, phương tiện được giao hoặc tiết lộ bí mật thông tin.

Điều 518. Quyền của bên cung ứng dịch vụ

– Yêu cầu bên sử dụng dịch vụ cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện để thực hiện công việc.

– Được thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của bên sử dụng dịch vụ mà không nhất thiết phải chờ ý kiến của bên sử dụng dịch vụ, nếu việc chờ ý kiến sẽ gây thiệt hại cho bên sử dụng dịch vụ, nhưng phải báo ngay cho bên sử dụng dịch vụ.

– Yêu cầu bên sử dụng dịch vụ trả tiền dịch vụ.

Một số lưu ý khi soạn thảo hợp đồng dịch vụ

– Đảm bảo đầy đủ thông tin của các bên tham gia hợp đồng dịch vụ

– Nêu rõ các quy định về quyền và nghĩa vụ của hai bên

– Đưa ra các phương án giải quyết phát sinh mâu thuẫn rõ ràng, cụ thể

– Chữ ký xác nhận của hai bên

Trên đây là những thông tin cơ bản về hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng dịch vụ chuẩn nhất hiện nay. Hy vọng bài viết đã mang đến cho bạn đọc các thông tin bổ ích và giúp bạn hiểu rõ hơn về mẫu hợp đồng này.

Trang trước

Mẫu hợp đồng mua bán xe ô tô, xe máy mới nhất

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần file word mới nhất

Tiếp