Mẫu hợp đồng khoán việc mới nhất, được sử dụng phổ biến hiện nay

| |

Hợp đồng khoán việc là một trong những loại hợp đồng được sử dụng phổ biến hiện nay. Tùy theo tính chất công việc, mỗi tổ chức, doanh nghiệp sẽ soạn thảo cho mình mẫu hợp đồng khoán việc phù hợp. Trong bài viết này, hãy cùng boxkienthuc khám phá về mẫu hợp đồng khoán việc được sử dụng nhiều nhất hiện nay nhé

Tải hợp đồng khoán việc file Word

Mẫu số 1: 

Mẫu số 2: 

Hợp đồng khoán việc là gì?

Hợp đồng khoán việc là sự thỏa thuận của hai bên về một công việc nào đó. Bên khoán có nghĩa vụ hoàn thành một công việc nhất định theo yêu cầu của bên giao khoán và sau khi đã hoàn thành phải bàn giao cho bên giao khoán kết quả của công việc đó. Bên giao khoán nhận kết quả công việc, kiểm tra kết quả công việc và có trách nhiệm trả cho tiền thù lao theo thỏa thuận cho bên nhận khoán

Đặc điểm của hợp đồng giao khoán công việc

  • Hợp đồng khoán việc mang tính chất thời vụ, không thường xuyên, không ổn định lâu dài.
  • Khi thực hiện xong công việc được giao, người nhận khoán mới được thanh toán khoản thù lao công việc.
  • Thông thường bên nhận khoán sẽ không được bên giao khoán cung cấp về vật chất, kỹ thuật, công cụ… để làm việc mà chủ yếu phải tự chuẩn bị.
  • Hợp đồng khoán việc không được quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật, nên hai bên có thể thỏa thuận để nhằm đảm bảo quyền lợi cho cả hai mà không vi phạm pháp luật.

Bản chất của hợp đồng khoán việc

Bản chất của hợp đồng khoán việc là việc thỏa thuận thực hiện công việc giữa bên khoán và bên nhận khoán. Công việc mang tính chất thời vụ, chỉ diễn ra trong một thời điểm nhất định, không có tính chất ổn định và lâu dài. Bên nhận khoán phải thực hiện theo đúng thỏa thuận đã ký.

Phân loại hợp đồng khoán việc

Hiện nay có hai loại hợp đồng giao khoán phổ biến, đó là: hợp đồng khoán việc toàn bộ và hợp đồng khoán việc từng phần. Trong đó:

– Hợp đồng khoán việc toàn bộ là hợp đồng mà bên giao khoán trao cho bên nhận khoán toàn bộ các chi phí, bao gồm cả chi phí vật chất lẫn chi phí công lao động có liên quan đến các hoạt động để hoàn thành công việc.

– Hợp đồng khoán việc từng phần là hợp đồng mà trong đó người nhận khoán phải tự lo công cụ lao động. Người giao khoán phải trả tiền khấu hao công cụ lao động và tiền công lao động.

Nội dung của hợp đồng khoán việc

Hợp đồng giao khoán việc sẽ bao gồm những nội dung cơ bản sau:

– Họ tên của bên thuê khoán và bên nhận khoán.

– Địa chỉ, số điện thoại, người đại diện, chức vụ, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, nơi cư trú… của hai bên

– Ghi rõ yêu cầu công việc của bên thuê khoán với bên nhận khoán

– Ghi rõ thời gian thực hiện công việc (Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc)

– Thù lao sau khi hoàn thành: số tiền bằng số, bằng chữ, đơn vị tính, hình thức thanh toán thù lao…

– Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng khoán việc

– Cam kết của các bên khi thực hiện hợp đồng

– Hình thức giải quyết khi xảy ra tranh chấp…

– Xác nhận bằng chữ ký, đóng dấu của người có thẩm quyền của hai bên khi thực hiện hợp đồng khoán việc.

Những điểm đáng lưu ý khi kí hợp đồng lao động khoán việc

– Xác định rõ đối tượng công việc để thực hiện chọn loại hợp đồng ký kết cho phù hợp.

– Xác định rõ thù lao mà bên nhận khoán sẽ nhận được, để có căn cứ thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế, nghĩa vụ khác đối với nhà nước.

– Kiểm tra kỹ về hiệu lực hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng, người có thẩm quyền lập và ký kết hợp đồng khoán việc.

– Nắm các cách thức liên hệ các bên, quyền lợi và nghĩa vụ được quy định rõ ràng cụ thể, mức thù lao tương xứng với công việc.

– Các quy định cụ thể về trường hợp khi có xảy ra tranh chấp.

Trên đây là những thông tin cơ bản về hợp đồng khoán việc và mẫu hợp đồng khoán việc được sử dụng nhiều nhất 2021. Nếu bạn đọc có thắc mắc gì về hợp đồng khoán việc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ.

Trang trước

Hợp đồng thuê mặt bằng File Word mới nhất hiện nay

Mẫu hợp đồng xây dựng File Word chuẩn nhất

Tiếp