Mẫu hợp đồng lao động không thời hạn mới nhất hiện nay

| |

Hợp đồng lao động là mẫu văn bản không còn xa lạ với những ai đã và đang ký hợp đồng lao động. Hợp đồng lao động được phân thành hai loại, đó là: hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Xét về mặt thời hạn, hợp đồng lao động bao gồm 03 loại gồm: hợp đồng không xác định thời hạn, hợp đồng có xác định thời hạn (tối đa 36 tháng) và hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Trong bài viết này, boxkienthuc sẽ chia sẻ với bạn đọc hợp đồng lao động không thời hạn được sử dụng phổ biến hiện nay. 

Tải mẫu hợp đồng lao động không thời hạn

Hợp đồng lao động không thời hạn là gì?

Theo điểm b, khoản 1, điều 20, bộ luật lao động 2019 thì: “Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng”.

Đặc điểm của hợp đồng lao động không thời hạn

 • Là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn.
 • Loại hình này thường được sử dụng sau khi kết thúc 01 hợp đồng có thời hạn trước đó.
 • Hợp đồng bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày ký kết, và có thể chấm dứt bất cứ lúc nào nếu có sự kiện làm chấm dứt việc thực hiện hợp đồng.

Nội dung hợp đồng lao động không thời hạn

 • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn phải đảm bảo đầy đủ các nội dung sau:
 • Thông tin của người sử dụng lao động (Họ và tên, chức vụ, địa chỉ, điện thoại, mã số thuế,…)
 • Thông tin của người lao động (Họ và tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, nghề nghiệp, địa chỉ thường trú, Số CMND/Số CCCD, ….)
 • Tên hợp đồng lao động
 • Địa điểm làm việc
 • Chức danh chuyên môn, bộ phận công tác
 • Quy định về trả lương
 • Chế độ làm việc
 • Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động
 • Nghĩa vụ quyền lợi của người sử dụng lao động
 • Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

– Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động như sau:

+ Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

+ Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng.

+ Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng.

Vai trò của hợp đồng lao động không thời hạn

Hợp đồng lao động không thời hạn đóng vai trò quan trọng, thể hiện sự tin cậy giữa bên sử dụng lao động đối với người lao động. Thông thường hợp đồng lao động không thời hạn sẽ được ký kết khi người lao động đã trải qua hợp đồng thử việc, hợp đồng làm việc chính thức. Nhưng tùy vào trách nhiệm và năng lực là việc của người lao động mà các tổ chức, doanh nghiệp có thể xem xét để ký hợp đồng lao động không thời hạn.

Hợp đồng lao động không thời hạn nhằm đảm bảo mối quan hệ lao động giữa người lao động và doanh nghiệp được ổn định, lâu dài và tin cậy. Vì vậy, người lao động được ký hợp đồng này cần nắm bắt cơ hội để tiếp tục làm việc, cống hiến cho sự phát triển của tổ chức, doanh nghiệp mà mình đang công tác. Hãy chứng minh với bên sử dụng lao động rằng quyết định ký hợp đồng lao động không thời hạn của họ là quyết định đúng đắn. Vì năng lực của bạn hoàn toàn xứng đáng với sự tin tưởng của tổ chức, doanh nghiệp.

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động không thời hạn

 • Bên sử dụng lao động và người lao động cùng thỏa thuận về việc chấm dứt hợp đồng.
 • Một trong hai bên đơn phương chấm dứt
 • Người lao động bị kết án tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án.
 • Người lao động chết, bị tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết.
 • Người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết.
 • Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động.

Trên đây là một số thông tin cơ bản về hợp đồng lao động không thời hạn và mẫu hợp đồng lao động không thời hạn mới nhất 2021. Hy vọng những thông tin trong bài viết sẽ hữu ích cho bạn đọc.

Trang trước

Hợp đồng ủy quyền File Word được sử dụng nhiều nhất hiện nay

Mẫu hợp đồng góp vốn mới nhất, được sử dụng phổ biến hiện nay

Tiếp