Mẫu hợp đồng xây dựng File Word chuẩn nhất

| |

Hợp đồng xây dựng là một loại hợp đồng dân sự, được sử dụng phổ biến trong hoạt động đầu tư xây dựng. Trong bài viết, boxkienthuc sẽ chia sẻ với các bạn các mẫu hợp đồng xây dựng File Word chuẩn nhất hiện nay, kèm những điều cần biết khi soạn thảo loại hợp đồng này

Tải mẫu hợp đồng xây dựng mới nhất

Mẫu số 1: 

 

Mẫu số 2: 

Hợp đồng xây dựng là gì?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 138 Luật Xây dựng năm 2014 thì “Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng”.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật xây dựng, thì “ hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng”.

Đặc điểm của hợp đồng xây dựng

– Về chủ thể: Hợp đồng xây dựng bao gồm bên giao thầu và bên nhận thầu

+ Theo khoản 2 Điều 2 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP: Bên giao thầu là chủ đầu tư hoặc đại diện của chủ đầu tư hoặc tổng thầu hoặc nhà thầu chính.

+ Theo khoản 3 Điều 2 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP: Bên nhận thầu là tổng thầu hoặc nhà thầu chính khi bên giao thầu là chủ đầu tư; là nhà thầu phụ khi bên giao thầu là tổng thầu hoặc nhà thầu chính. Bên nhận thầu có thể là liên danh các nhà thầu

– Về hình thức: Hợp đồng xây dựng được lập thành văn bản và được ký kết bởi người đại diện đúng thẩm quyền theo pháp luật của các bên tham gia hợp đồng. Trường hợp một bên tham gia hợp đồng là tổ chức thì bên đó phải ký tên, đóng dấu theo quy định của pháp luật

Nội dung hợp đồng xây dựng

Khi soạn thảo hợp đồng xây dựng, bên giao thầu cần đảm bảo đầy đủ các nội dung sau đây:

 • Căn cứ pháp lý áp dụng
 • Ngôn ngữ áp dụng
 • Nội dung và khối lượng công việc
 • Chất lượng, yêu cầu kỹ thuật của công việc, nghiệm thu và bàn giao
 • Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng
 • Giá hợp đồng, tạm ứng, đồng tiền sử dụng trong thanh toán và thanh toán hợp đồng xây dựng
 • Bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng hợp đồng
 • Điều chỉnh hợp đồng xây dựng
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng xây dựng
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, thưởng và phạt vi phạm hợp đồng
 • Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng xây dựng
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng
 • Rủi ro và bất khả kháng
 • Quyết toán và thanh lý hợp đồng xây dựng

Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng

Khi bên giao thầu và bên nhận thầu ký hợp đồng xây dựng, cả hai bên cần đảm bảo các nguyên tắc sau:

– Hợp tác cùng có lợi

– Tự nguyện, bình đẳng, không trái pháp luật và đạo đức xã hội

– Bảo đảm có đủ nguồn vốn để phục vụ nhu cầu công việc

– Thực hiện đúng và đủ các quy định được nêu trong hợp đồng

– Trường hợp bên nhận thầu là liên danh nhà thầu thì phải có thoả thuận liên danh. Các thành viên trong liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào hợp đồng xây dựng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Phân loại hợp đồng xây dựng

Hiện nay có rất nhiều mẫu hợp đồng xây dựng, dựa theo tính chất, nội dung công việc và thoe hình thức giá hợp đồng, hợp đồng xây dựng được phân loại như sau:

– Dựa theo tính chất, nội dung công việc thực hiện:

 • Hợp đồng tư vấn xây dựng
 • Hợp đồng cung cấp thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng
 • Hợp đồng thiết kế – mua sắm vật tư, thiết bị – thi công xây dựng
 • Hợp đồng chìa khóa trao tay
 • Hợp đồng cung cấp nhân lực, máy và thiết bị thi công

– Dựa theo hình thức giá hợp đồng áp dụng:

 • Trọn gói (đơn giá không đổi)
 • Theo đơn giá cố định
 • Theo đơn giá điều chỉnh
 • Theo thời gian
 • Theo chi phí cộng phí
 • Theo giá kết hợp
 • Hợp đồng xây dựng khác

Vai trò của hợp đồng xây dựng

Hợp đồng xây dựng có vai trò quan trọng giữa bên giao thầu và bên nhận thầu. Nó là căn cứ để hai bên thực hiện quyền và nghĩ vụ trong quá trình thi công xây dựng. Ngoài ra hợp đồng xây dựng còn thể hiện sự thỏa thuận giữa các bên để giúp quá trình làm việc diễn ra thuận lợi, đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

Trên đây là thông tin về hợp đồng xây dựng và mẫu hợp đồng xây dựng File Word chuẩn nhất 2021. Hy vọng những thông tin trong bài viết sẽ hữu ích và giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về loại hợp đồng này.

Trang trước

Mẫu hợp đồng khoán việc mới nhất, được sử dụng phổ biến hiện nay

Hợp đồng thi công xây dựng được sử dụng nhiều nhất hiện nay

Tiếp