Mẫu giấy ủy quyền công ty, doanh nghiệp file Word mới nhất

| |

Giấy ủy quyền công ty, doanh nghiệp là văn bản pháp lý có tính pháp luật, ghi nhận việc công ty, doanh nghiệp hay một cá nhân đại diện cho công ty chỉ định người hay tổ chức được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi được quy định trong giấy ủy quyền.

Hiện nay có rất nhiều mẫu giấy ủy quyền như: giấy ủy quyền công ty cho cá nhân, giấy ủy quyền ký hợp đồng, giấy ủy quyền nhận tiền, giấy ủy quyền sử dụng đất, giấy ủy quyền công việc… Bài viết này, Boxkienthuc sẽ giới thiệu đến các bạn mẫu giấy ủy quyền công ty mới nhất hiện hay

Tải mẫu giấy ủy quyền doanh nghiệp, công ty: 

Mẫu số 1: 

Mẫu số 2: 

mẫu giấy ủy quyền doanh nghiệp

Mẫu số 3: 

Giấy ủy quyền công ty là gì?

Khi cần phân công cho cá nhân, tổ chức thay mặt mình thực hiện một công việc nào đó thì công ty, doanh nghiệp thường sử dụng mẫu Giấy ủy quyền công ty, doanh nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho người được ủy quyền thực hiện công việc được ủy quyền.

Tuy nhiên giấy ủy quyền không được quy định trong các văn bản pháp luật. Trong Bộ luật dân sự 2015 (Luật số: 91/2015/QH13) chỉ ghi nhận hợp đồng ủy quyền, cụ thể: “Hợp đồng uỷ quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định”. (Mục 13, điều 562 Hợp đồng ủy quyền).

Mẫu giấy ủy quyền công ty được sử dụng khi nào?

Mặc dù bộ luật dân sự 2015 chỉ ghi nhận Hợp đồng ủy quyền, không ghi nhận giấy ủy quyền, nhưng trong thực tế giấy ủy quyền lại được sử dụng khá phổ biến. Nếu hợp đồng ủy quyền là một loại hợp đồng nên nó phải là sự thống nhất ý chí giữa hai bên thì Giấy ủy quyền là một hình thức đại diện ủy quyền do chủ thể đơn phương thực hiện. Nó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định tại Giấy ủy quyền.

Tương tự, mẫu giấy ủy quyền công ty được sử dụng khi công ty có công việc quan trọng cần giao phó, ủy quyền cho bộ phận có liên quan thực hiện. Đó có thể là việc ủy quyền giữa Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tịch hội đồng thành viên – Tổng Giám đốc – Giám đốc cho các thành viên khác trong công ty.

Nội dung cần có trong giấy ủy quyền công ty

  • Giấy ủy quyền công ty phải đảm bảo đầy đủ các nội dung về:
  • Thông tin bên ủy quyền và bên được ủy quyền
  • Nội dung và thời hạn ủy quyền
  • Trách nhiệm và quyền hạn của bên ủy quyền và bên được ủy quyền
  • Cam kết giữa các bên tham gia
  • Các vấn đề liên quan khác

Thời hạn ủy quyền

Theo Bộ luật dân sự 2015 (Luật số: 91/2015/QH13): “Thời hạn ủy quyền do các bên thoả thuận hoặc do pháp luật quy định; nếu không có thoả thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 01 năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền”. (Điều 563. Thời hạn ủy quyền).

Trong công ty, Giấy ủy quyền được sử dụng khi cấp trên ủy quyền cho cấp dưới thực hiện một công việc hay giao dịch nào đó. Thời hạn ủy quyền trong Giấy ủy quyền thường được người ủy quyền tự định đoạt, là thời gian người đó cho là hợp lý để người nhận ủy quyền thực hiện vừa đủ công việc được ủy quyền.

Các lưu ý khi viết giấy ủy quyền công ty

Khi viết giấy ủy quyền công ty, doanh nghiệp bạn phải đảm bảo đầy đủ các thành phần như quốc hiệu, tiêu ngữ, tên giấy tờ, nội dung trình bày, thông tin các bên tham gia, thời hạn ủy quyền, thời gian ủy quyền… cụ thể:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

– Tên giấy tờ

GIẤY ỦY QUYỀN + sự việc mà bạn muốn ủy quyền. Ví dụ: GIẤY ỦY QUYỀN MUA BÁN XE, GIẤY ỦY QUYỀN CHO NHÂN VIÊN GIAO NHẬN CHỨNG TỪ, GIẤY ỦY QUYỀN GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC…

– Bên ủy quyền

+ Ghi rõ và đầy đủ: Họ và tên, sinh năm, số CMND, Hộ khẩu thường trú

– Bên nhận ủy quyền

+ Ghi rõ và đầy đủ: Họ và tên, sinh năm, số CMND, Hộ khẩu thường trú

– Nội dung ủy quyền

+ Trình bày toàn bộ nội dung vụ việc ủy quyền, ghi rõ giấy uy quyền này có giá trị từ ngày … đến ngày …

+ Nên thỏa thuận rõ ràng về Nội dung, phạm vi ủy quyền.

+ Nên có quy định cụ thể về thời hạn ủy quyền (Ví dụ: Giấy ủy quyền có thời hạn 3 tháng kể từ ngày ký)

+ Khi làm xong văn bản bạn phải làm ít nhất là 2 bản, 2 bên phải đến UBND cấp xã (Tư Pháp) hoặc Phòng Công chứng để chứng thực chữ ký ủy quyền (nếu giấy ủy quyền giữa các cá nhân trong pháp nhân). Trong trường hợp này, cán bộ tư pháp xã phường đóng vai trò là người chứng kiến/người làm chứng xác nhận việc các bên có đầy đủ năng lực dân sự (khả năng nhận thức và điều khiển hành vi) và tự nguyện tham gia quan hệ ủy quyền.

+ Trường hợp đối với một số giao dịch không yêu cầu bắt buộc phải có xác nhận của cơ quan nhà nước (UBND xã, Văn phòng công chứng…) thì có thể nhờ bên thứ 3 không liên quan đến quyền và lợi ích trong hoạt động ủy quyền ký xác nhận với vai trò là người làm chứng.

– Cam kết

+ Đưa ra nội dung cam kết để hai bên cùng thực hiện. Nếu trong quá trình thực hiện việc ủy quyền, có xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trên đây là những thông tin cơ bản về mẫu giấy ủy quyền công ty, các hướng dẫn khi viết giấy ủy quyền công ty. Chúng tôi hy vọng thông qua bài viết sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về loại giấy ủy quyền này và hữu ích khi các bạn thực hiện.

Trang trước

Mẫu giấy ủy quyền cá nhân file Word chuẩn, mới nhất hiện nay

Mẫu giấy đề nghị thanh toán, mới nhất, chuẩn nhất 2021

Tiếp

Viết một bình luận